Hướng dẫn

Hướng dẫn tắt IDM để vào Tây Du

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền KỳTây Du Truyền Kỳ

Hoan nghênh chư vị Thánh Giả đã đến với game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Internet Download Manager (IDM) tự tải một loạt link, phải làm sao?

  • Do IDM tự bắt link tải nên chỉ cần tắt nó đi. Hướng dẫn bên dưới.
  • Bước 01: chọn thẻ "Downloads" - chọn tiếp "Options"

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

  • Bước 02: chọn thẻ "File types" - và xóa hết các định dạng bên trong. Xong chọn "OK"

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Chúc các Thánh Giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Top