Giới thiệu

Hướng dẫn tải & cài đặt

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền KỳTây Du Truyền Kỳ

Hoan nghênh chư vị Thánh Giả đã đến với game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Để tham gia Tây Du Truyền Kỳ, các Thánh Giả hãy tải file cài đặt Tây Du Truyền Kỳ hoặc phần mềm chơi game 360Play về máy. Dưới đây là hướng dẫn tải & cấu hình đề nghị:

CẤU HÌNH YÊU CẦU:

Cấu hình tối thiểu:
  • CPU: Intel Pentium D 2.4 GHz / AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.1 GHz.
  • VGA (Card đồ họa):NVIDIA X4500 / AMD HD3000.
  • RAM: 1GB(XP), 1.5GB(Vista/7.
  • HDD (Ổ cứng): còn trống ít nhất 2GB.
  • OS (Hệ điều hành): Windows Vista / 7.
Cấu hình đề cử:
  • CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz / Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz hoặc cao hơn.
  • VGA (Card đồ họa):NVIDIA GT 260 / AMD HD 4870 hoặc cao hơn.
  • RAM: trên 2GB. 
  • HDD (Ổ cứng): còn trống ít nhất 2GB.
  • OS (Hệ điều hành): Windows Vista / 7/XP.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BẢN ĐẦY ĐỦ 1.2GB

Bước 01: tải về 02 file bên dưới.

Bước 02:Sau khi tải về sẽ được 02 file như hình dưới. Chọn "TayDuTruyenKyFull_setup_0.0.1" để tiến hành cài đặt.

Tay Du Truyen Ky

Cài đặt ngay Tây Du Truyền Kỳ nào!!

Tay Du Truyen Ky

Tay Du Truyen Ky

Tiếp tục chọn Đi tới

Tay Du Truyen Ky

Tay Du Truyen Ky

Hoàn tất cài đặt.

Bước 03: Sau khi cài đặt xong chọn "Chơi ngay"để trải nghiệm Tây Du Truyền Kỳ!

Tay Du Truyen Ky

Chọn "Chơi ngay" thôi nào!

HƯỚNG DẪN CÀI BẢN 360PLAY - 1.6MB

Lưu Ý

Sau khi chạy bản 360Play (1.6MB) sẽ tiếp tục cập nhật Tây Du Truyền Kỳ.

Bước 01: chọn "Tải game" để tải chương trình cài đặt Tây Du Truyền Kỳ về. Nếu đã tải về rồi hãy bắt đầu Bước 02.

Bước 02: sau khi tải chọn file "tdtk_setup" và chạy.

Tay Du Truyen Ky

Bước 03: cài đặt Tây Du Truyền Kỳ

Tay Du Truyen Ky

Tay Du Truyen Ky

Tiếp tục chọn Đi tới

Tay Du Truyen Ky

Tay Du Truyen Ky

Hoàn tất cài đặt.

Tay Du Truyen Ky

Chờ một xíu để hệ thống cập nhật nhé.

Tay Du Truyen Ky

Chọn "Cài đặt" để tiếp tục cài đặt Tây Du Truyền Kỳ

Tay Du Truyen Ky

Tay Du Truyen Ky

Đang "Cài đặt" Tây Du Truyền Kỳ

Bước 04: Sau khi cài đặt xong chọn "Chơi ngay"

Tay Du Truyen Ky

Chọn "Chơi ngay"

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Chúc các Thánh Giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Top