Hướng dẫn

Hướng dẫn giảm lag game

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền KỳTây Du Truyền Kỳ

Hoan nghênh chư vị Thánh Giả đã đến với game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Tắt/mở thiết lập hệ thống để giảm nhẹ cấu hình.

  • Đối với những máy có cấu hình yếu nên giảm nhẹ cấu hình để trải nghiệm game tốt hơn.
  • Phím tắt thiết lập hệ thống "ESC"
  • Chọn "Thấp", "Đề cử" hoặc "Cao" tùy cấu hình máy.
  • Xong chọn "Lưu thiết lập"

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Chúc các Thánh Giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Top