Hướng dẫn

Hướng dẫn luyện Nguyên Thần

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền KỳTây Du Truyền Kỳ

Hoan nghênh chư vị Thánh Giả đã đến với game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Ngộ Không xin gửi đến các Thánh Giả hướng dẫn luyện Nguyên Thần.

Hướng dẫn luyện Nguyên Thần

  • Nguyên Thần đạt đến cảnh giới nhất định sẽ mở các thuộc tính và kháng sát thương của Hồn Binh.

  • Nguyên thần có tổng cộng 10 bậc, mỗi lần tăng cấp đều tăng mạnh thuộc tính cơ bản, ngoài ra còn có thêm kỹ năng kháng Hồn Binh.
  • Đạo cụ tăng bậc Nguyên Thần Chia thành 4 loại, số điểm của mỗi đạo cụ sau khi sử dụng đều khác nhau, phẩm chất càng cao điểm nhận được càng cao.

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Chúc các Thánh Giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Top