Nhân vật

Hệ thống Hồn Binh

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền KỳTây Du Truyền Kỳ

Hoan nghênh chư vị Thánh Giả đã đến với game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón các Thánh Giả, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận nhiều phần quà giá trị từ game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ nhé.

-= HỆ THỐNG HỒN BINH =-

Giới thiệu:

  • Cấp 48, hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở Hồn Binh.
  • Hồn Binh có 12 Bậc tiến cấp, dùng Đá Hồn Binh để tăng Bậc.
  • Có thể dùng Bùa Tế Hồn để tăng điểm luyện trước khi tăng Bậc
  • Đá Hồn Binh, Bùa Tế Hồn có thể mua tại Cửa Hàng hoặc rơi ra từ các hoạt động.

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Chúc các Thánh Giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Top