Tin tức

19/05- Bảo trì ngắn nạp thẻ bằng ATMĐể việc trải nghiệm Tây Du Truyền Kỳ được tốt hơn, Ngộ Không sẽ tiến hành bảo trì ngắn hệ thống nạp thẻ bằng ATM như sau:

  • Thời gian bảo trì: từ 01:00 - 06:00 thứ 5, ngày 19/05/2016.
  • Trong thời gian bảo trì các Thánh Giả sẽ không sử dụng được hình thức nạp thẻ bằng ATM vào game Tây Du Truyền Kỳ.
  • Các hình thức nạp thẻ khác vẫn sử dụng được bình thường.
  • Game Tây Du Truyền Kỳ vẫn vào được bình thường.

Mong các Thánh Giả thông cảm vì sự bất tiện này.

Top