Tin tức

22/04- Bảo trì cập nhật mớiGame Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền KỳTây Du Truyền Kỳ

Hoan nghênh chư vị Thánh Giả đã đến với game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Ngộ Không xin thông báo: từ 08:00 đến 09:30 thứ sáu, ngày 22/04/2016 sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Tây Du Truyền Kỳ để cập nhật mới.

Thời gian cập nhật:

  • Bắt đầu: 08:00 thứ sáu, ngày 22/04/2016.
  • Kết thúc: 11:30 thứ sáu, ngày 22/04/2016.
  • Trong thời gian bảo trì các Thánh Giả sẽ không đăng nhập được vào game Tây Du Truyền Kỳ.
  • Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm sẽ có thông báo tại trang chủ Tây Du Truyền Kỳ.

Cập nhật mới:

  • Thú cưỡi mở Bậc 12.
  • Hồn binh mở Bậc 12.
  • Trận Pháp mở Bậc 10.

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Chúc các Thánh Giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Top