Tin tức

Thay đổi tỷ lệ chuyển đổi CủGame Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền KỳTây Du Truyền Kỳ

Hoan nghênh chư vị Thánh Giả đã đến với game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho các Thánh Giả khi tham gia Tây Du Truyền Kỳ, Ngộ Không xin được thông báo thay đổi tỷ lệ chuyển đổi Củ như sau:

Đổi mới tỷ lệ chuyển đổi Củ

  • Thời gian: từ  00:00 ngày 15/04/2016.
  • Nhanh nhanh tham gia nhé, vì tỷ lệ chuyển đổi Củ này chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn!!
Mệnh giá thẻ ZingCủ
20.000 VNĐ50
50.000 VNĐ125
100.000 VNĐ250
200.000 VNĐ500
500.000 VNĐ1.250

Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ 

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Chúc các Thánh Giả có thời gian vui vẻ trải nghiệm Game Thần Thoại Hồng Hoang 3D - Tây Du Truyền Kỳ.

Top